• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jakie są najczęściej wykorzystywane metody wyceny spółek

Wycena spółek – jakie są najczęściej używane metody
Na rynku gospodarczym dochodzi dość często do zmian właścicieli firm. Zarówno będzie to dotyczyć zarówno niedużych podmiotów, jak również koncernów i korporacji. W każdym jednak przypadku aby zainteresowane strony mogły się porozumieć, to będzie niezbędne zrobienie odpowiedniej wyceny. Pozwoli ona ustalić wartość sprzedawanej firmy, do której będą się mogli odnieść kupujący i sprzedający. Jednak należy być świadomym tego, że wycena spółki jest dużo bardziej skomplikowana niż na przykład nieruchomości. Wynika to z faktu, że w niejednym przypadku oprócz składników majątkowych firmy będą także dysponować kontraktami biznesowymi, technologiami czy też mocną marką na rynku. Z tego też powodu w każdym przypadku warto dopasować odpowiednią do konkretnych okoliczności metodę wyceny, przez co można będzie otrzymać najlepiej wyznaczoną wartość. Obecnie najczęściej używana jest metoda majątkowa, opierająca się na wyznaczeniu wszystkich składników majątku i równocześnie zobowiązań. Po odjęciu tych wartości od siebie dostaje ostateczną wartość firmy, będącą punktem wyjścia do prowadzenia negocjacji. Ta metoda sprawdza się bardzo dobrze w przypadku niedużych firm, przy dużych dużo bardziej dokładna będzie metoda nazywana dochodową. W jej przypadku przede wszystkim zwraca się uwagę na przepływy finansowe i możliwe do uzyskania dochody, jakie można będzie osiągnąć. Przez wielu specjalistów to właśnie ona jest uznawana za najbardziej rzeczową i dającą najlepszy rezultat. Trzecią z często używanych metod jest wycena porównawcza, która bierze pod uwagę podobne firmy z branży.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.