• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sztuczna inteligencja w finansach: rola algorytmów.

Jeżeli po pomiędzy obfitym uszkodzeniem ciała a śmiercią bliźniej osoby, minęło dużo czasu wolno ubiegać się zwrot wydatków leczenia. Zwrot takich wydatków nazywany jest odszkodowaniem. Jeśli natomiast sprawca wypadku wypłacał do chwili zgonów dopłaty do odszkodowań będące zwrotem kosztów za leczenie, nie jest on zobowiązany do zwrotu kosztów leczenia, opieki i pogrzebu osobą trzecim. Koszty pogrzebu są zwracane w wypadku wydatków uzasadnionych. Pod szczególną uwagę brane jest środowisko w jakim osoba zmarła żyła, tradycje i zwyczaje rodzinne. Odszkodowanie pogrzebowe nie będzie dotyczyć wydatków zbędnych. Tu odszkodowania gdańsk tego typu pokryją wydatki połączone z transportem zwłok do miejsca pochówku, wykupienie miejsca na cmentarzu, cenę trumny i wieńców. W co niektórych wypadkach do kosztów zwracanych kwalifikuje się cenę odzieży żałobnej. Wielokrotnie do tego typu roszczeń kategoryzuje się koszt nagrobka, a też organizację stypy. Okoliczności, w których zginął zmarły, bywają tragiczne. W takich wypadkach rodzina ma potrzebę organizacji odświętnego oraz uroczystego pochówku.

1. Kontynuuj

2. Zobacz stronę

3. Wejdź

4. Przejrzyj

5. Zobacz szczegóły Analiza rynków światowych:

Categories: Biznes

Comments are closed.